Arjan en Helma Branger

Werkzaam in D.R. Congo

Wij hebben elkaar leren kennen tijdens een eerdere periode via Wycliffe Bijbelvertalers in Kameroen. De eerste jaren van ons huwelijk woonden wij in Nederland, maar op een gegeven moment is het verlangen gegroeid om ons opnieuw beschikbaar te stellen voor het werk van Wycliffe Bijbelvertalers.

Sinds 2021 wonen en werken wij in de Democratische Republiek Congo. Wij zijn gebaseerd in Bunia, in het noordoosten van dit land. Arjan doet taalkundig werk ter ondersteuning van het Bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk. Helma zet zich in voor het lees- en schrijfonderwijs in lokale talen. Ook stimuleert zij het gebruik van vertaalde Bijbelgedeeltes via Simply the Story, een mondelinge methode van Bijbelstudie.

Taak

Arjan: Taalkunde / taalkundig werk
Helma: Alfabetiseringswerk en bevordering Bijbelgebruik

Meer informatie

Bekijk de filmpjes op het Youtube-kanaal van Arjan en Helma:

Help Arjan en Helma Branger in D.R. Congo

Uitzendende gemeente
Hervormde Gemeente Barneveld