Arjan en Helma Branger

Werkzaam in D.R. Congo

Sommigen van u kennen ons nog vanuit het verleden. Wij zijn namelijk allebei al eerder uitgezonden geweest via Wycliffe. Wij hebben elkaar leren kennen in Kameroen. In 2014 zijn wij getrouwd en vestigden wij ons opnieuw in Nederland.

Toen wij eind 2017 voor enkele weken teruggingen naar Kameroen, raakten wij opnieuw enthousiast voor het werk van Wycliffe & SIL en kregen wij de indruk dat God ons ertoe leidde om ons beschikbaar te stellen voor een nieuwe uitzending. Na een periode van studie in Engeland (voor Arjan) en van Swahili leren in Nederland wonen en werken wij sinds eind januari 2021 in Bunia, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo Helma zet zich in voor het alfabetiseringswerk. Arjan ondersteunt lokale teams bij het Bijbelvertaalwerk en met taalkundig werk.

Taak

Arjan: Taalkunde en vertaalwerk
Helma: Alfabetiseringswerk

Meer informatie

Bekijk de filmpjes op het Youtube-kanaal van Arjan en Helma:

Help Arjan en Helma Branger in D.R. Congo

Uitzendende gemeente
Hervormde Gemeente Barneveld