Arjan en Helma Branger

Werkzaam in D.R. Congo

Sommigen van u kennen ons nog vanuit het verleden. Wij zijn namelijk allebei al eerder uitgezonden geweest via Wycliffe. Wij hebben elkaar leren kennen in Kameroen. In 2014 zijn wij getrouwd en vestigden wij ons opnieuw in Nederland. Helma heeft gewerkt als docent Nederlands als tweede taal voor inburgeraars en Arjan als geestelijk verzorger in twee verzorgingshuizen.

Toen wij eind 2017 voor enkele weken teruggingen naar Kameroen, raakten wij opnieuw enthousiast voor het werk van Wycliffe en SIL en kregen wij de indruk dat God ons ertoe leidde om ons beschikbaar te stellen voor een nieuwe uitzending. In januari 2021 vertrekken wij naar Bunia, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Helma zal zich daar gaan inzetten voor het alfabetiseringswerk en Arjan zal lokale teams ondersteunen bij het Bijbelvertaalwerk en met taalkundig werk.

Taak

Arjan: Taalkunde en vertaalwerk
Helma: Alfabetiseringswerk

Meer informatie

Bekijk de filmpjes op het Youtube-kanaal van Arjan en Helma:

 

Help Arjan en Helma Branger in D.R. Congo

Uitzendende gemeente
Hervormde Gemeente Barneveld