Anne (en Sake) Stoppels

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

Ik raakte geïnteresseerd in Bijbelvertaalwerk toen ik als vijftienjarige het boek Vredeskind las. Na het VWO studeerde ik twee jaar theologie aan de ETF en vervolgens Algemene Taalwetenschap in Leiden. Na nog een jaar SIL-cursussen in Horsleys Green, vertrok ik in 1993 naar Papoea Nieuw Guinea. In 1997 kon ik starten in ‘mijn’ eigen taalgroep, de Onobasulu in de zuidelijke hooglanden van PNG. In 2000 leerde ik tijdens mijn verlof Sake Stoppels kennen met wie ik in 2002 ben getrouwd.

Vanaf dat moment werk ik parttime als WIN’er. Elk jaar gingen we 3 maanden naar PNG, waarin Sake op afstand werkte voor de VU en ouderschapsverlof had voor onze kinderen (Mirjam 2004 en Yobe 2006). Dit was mogelijk tot onze oudste in groep 3 zat. Vanaf 2013 ga ik elk jaar alleen voor 5 weken om met de vertalers te werken. We hopen het NT de komende jaren af te ronden. De Onobasulu kerk heeft aangegeven dat ze ook graag het OT in hun eigen taal willen. Mogelijk zal ik daar (zijdelings) bij betrokken blijven.

Taak

Vertaalwerk en alfabetiseringswerk bij de Onobasulu

Gebedspunten

  • Bid dat de zes Onobasulu-medewerkers een hecht team zullen mogen blijven en door de gemeenschap vrijgesteld zullen worden van hun werk.
  • Bid voor wijsheid voor Anne die dit project op afstand begeleidt.

Help Anne (en Sake) Stoppels in Papoea-Nieuw-Guinea

Uitzendende gemeente
Uitgezonden door verschillende PKN gemeentes in Nederland.

Rekeningnummer
NL55 RABO 0378 3063 40
t.n.v. Wycliffe Onobasulu Project