André en Dorien Kamphuis

Werkzaam in Tanzania

Taak

Vertaalconsulent en
coördinator SIL Tanzania via Wycliffe Bijbelvertalers

Gebedspunten

We waarderen gebed voor ons team op het vertaalcentrum in Musoma. Er wordt door ruim veertig mensen heel wat werk verzet en we zijn bemoedigd door de positieve reacties vanuit de taalgroepen die we dienen. Bid voor de samenwerking met kerken en leiders en dat we binnen een paar jaar het Nieuwe Testament kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk taalgroepen.

Meer informatie

In het Mara-clusterproject werken bijbelvertalers in acht talen tegelijk aan de vertaling van het Nieuwe Testament (aangevuld met enkele boeken uit het Oude Testament). Dit werk wordt ondersteund met lees- en schrijfonderwijs en onderwijs over Bijbelgebruik. In Tanzania worden, naast de nationale taal (Swahili), 124 lokale talen gesproken. Het zijn talen die volop in het dagelijkse leven gebruikt worden en waarvoor Wycliffe gevraagd is een vertaling van de Bijbel te verzorgen.

Help André en Dorien Kamphuis in Tanzania

Uitzendende gemeente
Christelijke Gereformeerde Kerk Ede

Rekeningnummer
NL69 RABO 0145 9679 05
t.n.v. Wycliffe Comité Kamphuis