De wereld heeft de Bijbel zó nodig!

‘Ik leerde de rebellen
te vergeven’

Het is zo’n kort zinnetje: ‘Ik leerde de rebellen te vergeven’, maar er gaat een hele wereld achter schuil. De Afrikaanse Asta verloor alles: haar man, haar huis en haar bezittingen. Ze was een en al verdriet, angst en woede. Haar leven was een grote worsteling. Totdat ze – in haar eigen taal – een workshop Bijbelse traumaverwerking volgde… Asta is niet de enige die baat heeft bij deze workshops.

Elf jaar is Merci Honorine als zij samen met haar familie in DR Congo wordt ontvoerd door een groep rebellen. Een groot deel van haar familie wordt in haar bijzijn vermoord. De workshops traumaverwerking bieden Merci het perspectief dat ze zo hard nodig heeft.

Een andere deelnemer aan de workshops, Dieudonné Mazibe, vertelt:

Op een dag werd ik overvallen door rebellen. Ik werd vreselijk geslagen. In de maanden daarna heb ik alleen maar op bed gelegen. Toen mijn wonden waren genezen, had ik geen kracht meer om te werken. Ik kon niet meer voor m’n gezin zorgen en zag de toekomst somber in. De workshops traumaverwerking gaven mij hoop en perspectief. Inmiddels kan ik weer voor mijn gezin zorgen. Ik ben zo dankbaar!”

In veel gebieden waarin wij actief zijn, heerst enorme gebrokenheid. Mensen verlangen intens naar toekomstperspectief en hoop. De Bijbel biedt het allebei. De wereld heeft de Bijbel zó nodig! Juist ook in deze crisistijd. De nood is hoog, maar pijn en dood hebben niet het laatste woord.

Ik moest denken aan een uitspraak van Corrie ten Boom: ‘Er is geen put zo diep of Gods liefde is nog dieper.’ Díe Liefde willen wij verspreiden, in Afrika, Azië en Oekraïne. Dat kunnen wij niet zonder jou! Wil je daarom dit levensveranderende werk steunen met een (extra) gift?

Van harte Gods zegen!

Bram van Grootheest
Directeur Wycliffe Bijbelvertalers

Juist in crisistijd heeft de wereld Gods Woord nodig. Steun het wereldwijde Bijbelvertaalwerk met jouw gift!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy