Opwekking in Mali

Het begin van een opwekking

Najaar 2014: In een Malinees moslimdorp klinkt avond aan avond geschreeuw. De naam van Jezus wordt luid geroepen: “Jesu Togola! Jesu Togola!” Bijbelvertalers Ben en Judith* staan versteld: wat is er aan de hand?

Ben en Judith leven op dat moment in een gebied waar nauwelijks christenen zijn. Zij werken in een dorp aan een Bijbelvertaling. Eerder hebben ze de D-taal* op schrift gesteld. Judith vertelt: “Het was boeiend werk, maar het leek vruchteloos. Soms vroegen we ons af of het wel zin had.” Ben vervolgt: “Tot op die eerste avond van dat geschreeuw. Mensen bleven Jezus aanroepen. We begrepen er niets van.”

Weggooien
Ben gaat op onderzoek uit. Hij ziet een grote groep mensen verzameld in het dorp, van wie hij een klein aantal kent: “Ze baden voor zieken en zalfden hen in de naam van Jezus. Er stonden veel mensen omheen. Tot onze verbazing gooide een groot aantal dorpelingen alle occulte voorwerpen uit hun huis. Amuletten, kleipotten en kleding; alles werd weggegooid op een grote hoop midden in het dorp. We ontdekten dat hetzelfde ook in andere dorpen in de regio gebeurde. Christenen uit onze omgeving zijn, na intensief onderzoek, ervan overtuigd geraakt dat God een deur heeft geopend en zien het als de vervulling van Joël 2:28.”

Pinksteren
Ben en Judith gaan de Bijbel lezen met een aantal van deze ‘Jezusaanroepers’ uit het dorp. Vier mannen komen tot geloof. Zo ontstaat een groep gelovigen die regelmatig bijeenkomt. Er wordt gezongen, gepreekt en na afloop gebeden voor de zieken. Ben is ervan overtuigd: “God gaf deze beweging. Het leek wel Pinksteren! Mensen wilden dolgraag meer over Jezus weten. Mp3-bestanden met Bijbelgedeeltes werden enthousiast gekopieerd en verspreid via mobieltjes. Maar de jonge christenen hadden het niet makkelijk. Ze moesten afscheid nemen van de islam en van traditionele rituelen, en gaan vertrouwen op de kracht van het Evangelie. Met vallen en opstaan. We waren heel benieuwd hoe het verder zou gaan…”

Verhaal gaat verder onder de foto.

wonder

Een groot wonder! 

Voorjaar 2022 – Er is veel veranderd. “Dat grote groepen mensen Jezus publiekelijk aanroepen, zoals in 2014, gebeurt niet meer,” vertelt Judith. “Maar er is een grote, mooie groep gelovigen overgebleven.”

Ben en Judith werken, mede door onlusten, nu noodgedwongen vanuit Nederland in Mali. Ze blikken terug: “Op het moment van de opwekking was het Bijbelboek Genesis net vertaald en op audio opgenomen. Het Lukasevangelie was klaar voor controle. Opeens was er volop interesse in Gods Woord. Dat motiveerde ons enorm om verder te gaan. Van het Nieuwe Testament zijn intussen veertien boeken helemaal vertaald en in gebruik genomen. We zien dat Gods Woord mensen verandert. Met name de Bijbelboeken Lukas en Handelingen bemoedigen de jonge christenen en beantwoorden veel van hun vragen.”

Onderwijs nodig
“Tegelijk zijn er grote uitdagingen. Veel mensen op het platteland kunnen niet lezen. Daarom zijn we in 2018 begonnen om alfabetiseringsdocenten te trainen. Ook vormden we een leesgroep met christenen uit verschillende dorpen, waarmee we stukje voor stukje door de vertaalde Bijbelboeken heen lazen. We blijven, ook nu we in Nederland zijn, verder zoeken naar creatieve oplossingen, zodat steeds meer mensen Gods Woord gaan begrijpen. Een andere uitdaging is dat er opeens veel nieuwe christenen zijn, maar geen opgeleide voorgangers. Deze christenen ontvangen daardoor weinig onderwijs uit de Bijbel. Gelukkig ronden binnenkort twee mannen hun opleiding tot voorganger af. Maar dat is niet genoeg voor alle nieuwe kerken. Daarom organiseren we nu ook trainingen voor lekenpredikers, zodat zij beter beslagen ten ijs komen. We zijn erg dankbaar voor al deze mooie ontwikkelingen!”

Kracht
“Er zijn inmiddels zo’n 350 christenen, verdeeld over tien gemeentes. Een groot wonder! We zien dat zij kracht putten uit het gebed en standvastig hopen op God. Om het gebruik van de Bijbel verder te stimuleren, willen we, samen met de lokale leiders, ontdekgroepen opzetten. In die groepen luisteren de deelnemers naar Gods Woord in hun eigen taal en worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Ons verlangen is dat hun geloof wordt verdiept en dat steeds meer mensen Jezus gaan volgen.”

*Om veiligheidsredenen zijn de namen van de veldmedewerkers en van de taal waarin zij werken gefingeerd.

 

Pinksteren voor iedereen! Doe je mee?
Wij verlangen ernaar dat iedereen Gods Woord kan lezen en begrijpen in zijn of haar eigen taal. Al voor € 15,- maak je de vertaling van een Bijbelvers mogelijk. Hoeveel verzen neem jij voor je rekening?

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy