Doneer en help mee aan het Bijbelvertaalwerk

God spreekt door Zijn Geest én Woord. Wereldwijd werken we daarom hard aan het vertalen van de Bijbel, zodat iedereen Gods Woord kan begrijpen in zijn eigen taal. Belangrijk, want zo leren steeds meer mensen Jezus kennen. Helpt u mee?