Rotsvast vertrouwen
op Gods Woord

“Waar de Bijbel opengaat, is God aan het werk.”

Doorzettingsvermogen, verlangen naar Gods Woord en mensen die de kracht van Bijbelverhalen ontdekken… Veldmedewerker Durk Meijer komt het allemaal tegen in zijn werk. Hij begeleidt mondelinge Bijbelvertaalprojecten, met zichtbare impact. “Maar”, benadrukt hij, “dit is vooral Gods werk. Ik ga alleen maar mee in wat Hij doet!”

 

Durk gelooft heel sterk in de kracht van Gods Woord. In de meer dan dertig jaar dat hij voor Wycliffe Bijbelvertalers werkt, heeft hij gezien hoe God door de Bijbelverhalen heen een relatie met mensen aangaat. “In Nederland zijn wij gewend om veel verhalen te lezen en te schrijven. Maar er zijn culturen in de wereld waar niet of weinig gelezen of geschreven wordt, daar worden de verhalen doorverteld van generatie op generatie. Met mondeling Bijbelvertaalwerk sluiten we daarop aan. Doordat mensen Bijbelverhalen in hun eigen taal horen, zijn ze in staat om onze levende Heiland te leren kennen.”

 

In alle bescheidenheid, maar vol enthousiasme vertelt Durk over het werk waarbij hij betrokken is. Dat laat zich niet makkelijk in één hokje vangen. Kort samengevat draait het om het vertalen van Bijbelverhalen in talen waarin nog geen Bijbelvertaalproject is gestart. Deze verhalen worden vervolgens mondeling of via audio-opnames gedeeld binnen de taal. “Vandaar de naam ‘mondeling Bijbelvertaalwerk’ – een betere omschrijving heb ik er nog niet voor gevonden”, lacht Durk.

 

KRACHTIGE UITWERKING

“Onze manier van werken vraagt een sterk vertrouwen in Gods Woord. Keer op keer is zichtbaar dat God het vertrouwen in Zijn Woord niet beschaamt,” vertelt Durk. “Zo kwamen we ondanks de coronapandemie in 2019 in contact met een aantal mensen uit de I-bevolkingsgroep*, zij wonen in een gesloten land in Zuidoost-Azië. In deze taalgroep zijn weinig gelovigen en er is geen Bijbel in hun taal beschikbaar. Desondanks hadden deze mensen individueel een verlangen naar Gods Woord, maar door coronamaatregelen konden ze niet bij elkaar komen.”

Verhaal gaat verder onder de foto.

Noodgedwongen werkte Durk op grote afstand samen met de mensen uit Azië.

 

“Normaal gesproken reis ik naar landen toe om mensen op weg te helpen door middel van workshops en trainingen. Maar nu kon dat niet. We besloten noodgedwongen om volledig online samen te werken. Ik vanuit mijn werkruimte in de Verenigde Staten en zij vanuit Azië. Je moet je voorstellen: zij wonen in huizen op palen in het water. Tijdens de vergaderingen klonk het geronk van motorbootjes op de achtergrond en er renden regelmatig kinderen met veel kabaal door het huis. Het was een bijzonder traject.”

 

Ondanks het werken op afstand ging het team voortvarend aan de slag. Gods leiding was duidelijk aanwezig. Al snel werd er een Bijbelverhaal gedeeld in de lokale taal en later volgden er meer. “Het bijzondere is dat er onlangs drie mensen tot geloof zijn gekomen en zich hebben laten dopen. We gaan door, met nog meer verhalen, zodat deze mensen kunnen groeien in hun geloof. Wat hier gebeurt, is de krachtige uitwerking van Gods Woord! Overal waar de Bijbel opengaat, is God aan het werk.”

 

“Wat hier gebeurt, is de krachtige uitwerking van Gods Woord! Overal waar de Bijbel opengaat, is God aan het werk.”

 

UITDAGING EN HOOP

Het is bemoedigend dat het mondelinge Bijbelvertaalwerk in de I-taal zo goed vordert. De vertalers hebben in het afgelopen jaar te maken gehad met grote uitdagingen in hun land. Een van de uitdagingen is de stroom vluchtelingen die hun dorpen ontvlucht zijn met alleen wat kleding. Het lokale vertaalteam helpt door kleding te delen met de vluchtelingen, troost te bieden en te spelen met kinderen die vaak getraumatiseerd zijn. Daarnaast zijn de vertalers begonnen met het uitdelen van voedsel. Maar het bijzondere is: ze kunnen nu ook passages uit de Bijbel delen met deze mensen die op hun weg zijn geplaatst. Dat geeft de vluchtelingen nieuwe hoop, een eeuwige hoop. God is aan het werk, langs soms onbegrijpelijke wegen!

 

* Uit veiligheidsoverwegingen noemen we de taal en het land niet.


Jouw gebed is belangrijk! Bid je mee?

  • Bid voor (het werk van) veldmedewerker Durk en zijn familie.
  • Dank voor de nieuwe gelovigen uit de I-bevolkingsgroep die gedoopt zijn.
  • Bid dat meer mensen uit deze bevolkingsgroep Jezus Christus leren kennen, mede door de inzet van de lokale gelovigen in dit project.

Deel je het verlangen dat iedereen de Bijbel kan horen en begrijpen in zijn of haar eigen taal?

Steun nu het wereldwijde Bijbelvertaalwerk!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy