Waarom Kerst?

Kerst is een christelijk feest. Met kerst vieren christenen de geboorte van Jezus. Ruim 2.000 jaar geleden werd Jezus geboren in Bethlehem, Israël. Christenen geloven dat God naar de aarde toe kwam in de Persoon van Jezus Christus. Daarom is Jezus zowel mens als God. Hij wordt ook wel het Licht van de wereld genoemd. Het Kerstfeest wordt gevierd met allerlei (kerk)diensten. Vaak zoeken familie en vrienden elkaar op tijdens deze dagen om samen dit feest te vieren.

Kerst in de Bijbel

In de Bijbel lees je in het Evangelie over de geboorte van Jezus. Het Kerstverhaal is terug te lezen in de Bijbelboeken Mattheüs en Lukas. En in het Oude Testament wordt de komst van Jezus al honderden jaren van tevoren door profeten (personen die namens God tot mensen spreken) voorspeld, bijvoorbeeld in Jesaja 7:14.

Je kunt het Kerstverhaal hier lezen:

Licht in het duister

Wycliffe Bijbelvertalers wil dat de hele wereld toegang krijgt tot het kerstverhaal en andere Bijbelse verhalen. Daarom vertaalt de organisatie de Bijbel in ruim twintig landen in Afrika, Azië, Oost-Europa en Oceanië. Dat levert soms bijzondere uitdagingen op. In een moeilijk bereikbaar gebied in Azië liepen Bijbelvertalers tegen een onverwacht probleem aan bij de vertaling van een Bijbelvers. Toen de vertaling uiteindelijk toch lukte, bracht juist dit ene Bijbelvers licht in het leven van hun dorpsgenoten... 

Wil jij kennis maken met het kerstverhaal?

Kerst heeft eigenlijk niets te maken met cadeaus. Hoewel... Christenen geloven dat het werkelijke geschenk Jezus zélf is, een geschenk van God om mensen te redden. Hoe mooi is dat?

Ben je zelf benieuwd naar het kerstverhaal? We hebben dit jaar een kerstboekje gemaakt, waarin je kunt lezen over het kerstverhaal en vragen kunt maken om er zelf over na te denken. Ga je op onderzoek uit?

Vraag hier je kerstboekje aan

En de engel zei tegen hen: 'Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.'
Lukas 2:10-11

Doe jij mee?

Blijf op de hoogte van ons Bijbelvertaalwerk

Vul hieronder je gegevens in, dan sturen wij je een aantal keer per jaar onze e-mailnieuwsbrief.