‘Zonder Bijbelvertaling kan een kerk niet groeien’

“Zonder een Bijbelvertaling in de eigen taal kan een kerk niet groeien”. Dat weet de Congolese predikant Malendela Kateksombe uit eigen ervaring. Hij vertelt: “Jaren geleden woonde ik een kerkdienst bij in de Bikenge-taal. Die raakte mij. Ik vroeg mij daarna af: waarom wordt er in mijn eigen kerk niet gepreekt en gezongen in mijn eigen taal? Wat bleek, er bestond geen Bijbel in mijn eigen taal!” Die ontdekking riep een groot verlangen bij hem op. Een Bijbel in zijn eigen taal moest en zou er komen…

Het is gelukkig niet alleen bij dat verlangen gebleven, en ook niet bij die ene Bijbel trouwens. Malendela is inmiddels coördinator van het Bijbelvertaalwerk in meerdere talen in DR Congo. Hij vertelt enthousiast: “Het vertaalwerk vordert goed, daar zijn we ontzettend dankbaar voor.

Tegelijk zijn er verschillende talen waarin nog helemaal geen Bijbelvertaalwerk van start is gegaan. Wij willen daar graag mee aan de slag gaan. Het liefst beginnen we met het vertalen van een aantal verhalen die we kunnen gebruiken voor evangelisatie. Zonder Bijbelvertaling kan de kerk niet groeien!”

Mensen veranderen als zij in aanraking komen met de Bijbel in hun eigen taal. Die spreekt tot hun hart. Dat herkent u misschien zelf ook wel? Wereldwijd hebben 1,5 miljard mensen geen toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. Uw gemeente kan verschil maken! Dankzij uw betrokkenheid kunnen wereldwijd nog veel meer mensen Gods liefde leren kennen. Doet u mee?


Uw gemeente kan het Bijbelvertaalwerk ook op een andere manier steunen:

Doe mee!
Steun als kerk het vertaalwerk met een gift

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy