'Ik moest de pijn alleen dragen, want ik kende Jezus niet'

Zeven jaar was hij nog maar, toen hij voor het eerst met zijn vader ging bedelen in de trein. Zijn vader was blind en zijn moeder kreupel. In India ben je dan maar al te vaak kansloos. Dat jongetje van toen is nu 41 jaar en directeur van Kristalaya Mercy Mission (KMM), een belangrijke partner van Wycliffe Bijbelvertalers.

“Ik herinner het me nog als de dag van gisteren”, vertelt Jagannath Banerjee. “Om aan geld te komen, zong mijn vader liederen in de trein. Ik moest met hem mee om de passagiers om geld te vragen. Ik werd door hen geslagen en uitgescholden. Wat heb ik me afgewezen gevoeld… Toen ik acht jaar werd, mocht ik naar de basisschool van een christelijk weeshuis bij ons in de buurt. Daar was ik dankbaar voor, maar tegelijk opende het ook m’n ogen voor de armoede van ons gezin. Als schoolvriendjes buiten speelden, ‘werkte’ ik in de trein.”

Geld verdienen
Al jong neemt hij een aantal belangrijke beslissingen. “Ik wilde voorkomen dat mijn ouders altijd in armoede moesten blijven leven. Daarom studeerde ik hard en nam ik een baan aan als ober in een hotel. Het was niet ideaal, maar tot m’n zeventiende kon ik zo wat geld verdienen voor mijn ouders en mijn broertje.” Dan wordt zijn vader ziek. Jagannath moet stoppen met school. Het gezin wordt volledig afhankelijk van zijn inkomsten. In datzelfde jaar sterft zijn vader aan kanker. Niet veel later overlijdt zijn moeder. Jagannath: “Ik wilde niet meer leven en overwoog toen regelmatig zelfdoding. De pijn was te groot. Ik moest die alleen dragen, want ik kende Jezus nog niet. Ik had weliswaar op een christelijke basisschool gezeten, maar ik had geen persoonlijke relatie met Hem.”

Afwijzing
Jagannaths leven verandert volledig als iemand hem in de trein een Nieuw Testament geeft. “Ik begon in Mattheüs en werd gegrepen door het leven van Jezus. Ook Hij had met afwijzing te maken. Ik herkende mij daarin.” Jagganath beseft dan: “Ik heb liefde nodig! Ik moet op zoek gaan naar een community, een kerk, om meer over Jezus te leren.” In een kerk, zo’n kleine tien kilometer verderop, vindt hij zowel liefde als onderwijs. De voorganger stimuleert hem om naar een Bijbelschool te gaan, bijna 1.000 kilometer van huis. Zijn broertje kan niet mee, maar er wordt goed voor hem gezorgd. Het geloof van Jagannath groeit op de Bijbelschool en hij weet: ik wil mijn geloof delen in mijn thuisstaat West-Bengalen.

Sterke roeping
Tot 2007 werkt hij voor verschillende christelijke organisaties, meestal met evangelisatiemethoden uit Zuid-India en het Westen, maar die werken niet in West-Bengalen. Jagannath legt uit: “De mensen hier konden er niks mee. De materialen waren niet in de taal van hun hart en alles wat van buitenaf kwam, werd gewantrouwd. Ik ervoer een sterke roeping om het Evangelie in hun eigen taal te brengen. Dat bleek nog niet zo makkelijk, want een groot deel van de bevolking kan niet of nauwelijks lezen. In 2007 ben ik in geloof gestart met Kristalaya Mercy Mission (KMM). Kristalaya betekent ‘Huis van Christus’. Van kerken moeten de mensen in West-Bengalen niets weten, maar met Christus hebben ze minder problemen.”

Verhaal gaat verder onder de foto

Jagannath

Hier en nu
Hij vervolgt stralend: “Ik ontmoette een geweldige vrouw, Pompa. We werken nu samen in deze bijzondere bediening. Wat daarbij helpt, is dat we brahmanen zijn. Dat is de hoogste kaste in India, daardoor nemen mensen sneller het geloof van ons aan dan van iemand uit een lagere kaste. Hindoestanen leven ook erg in het hier en nu. Ze kijken naar hoe een persoon leeft. Jezus leefde een volmaakt leven. Zijn leven spreekt mensen aan als ze ermee in aanraking komen.”

Droom
KMM groeit onder Jagannaths leiding. Sinds 2007 zijn er 77 kerken en 120 huisgroepen gesticht. Daarnaast biedt de organisatie 470 kinderen naschoolse opvang en vertelt hun over Jezus. “We moeten creatief zijn, omdat veel mensen niet kunnen lezen. Daarom geven we in zoveel mogelijk Bengaalse talen een stripboek uit over het leven van Jezus. We hebben al ruim 200.000 boeken gedrukt in 34 talen en ook audiovisuele materialen en video’s ontwikkeld. De komende twee jaar willen we het aantal talen uitbreiden naar honderd.”

“Mijn droom voor India?” Jagannath zegt lachend: “Als God mij kan veranderen, dan kan Hij iedereen veranderen. Wat India nodig heeft, is eenheid. In de kerk zijn mensen gelijkwaardig, ongeacht hun kaste. Daarom bid ik dat er in ieder dorp in India een kerk komt. We hebben nog een lange weg te gaan, maar God doet grote dingen. Niet alleen in mijn leven, maar in dat van veel gebroken, kwetsbare mensen. Alle eer aan Hem!”

Meer bijzondere verhalen lezen? Vraag dan ons magazine aan! 

Geef meer mensen zoals Jagannath een Bijbel in hun eigen taal!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy