‘Het Evangelie heeft ons leven veranderd’

Iasu leert Christus kennen

Lange tijd wonen de Tsara, een bevolkingsgroep van ongeveer 13.000 mensen, in een afgelegen en ontoegankelijk gebied in het zuiden van Ethiopië. Dat weerhoudt een evangelist er gelukkig niet van om naar het gebied te gaan. Zijn komst verandert het leven van Iasu: “Ik kon niet langer om Christus heen.”

“Op de dag dat wij het Evangelie hoorden, kwam Christus naar ons toe. Hij heeft ons gered en het eeuwige leven gegeven. Alle eer aan Hem! Nu maken wij, samen met mensen van over de hele wereld, deel uit van Gods Koninkrijk.” Aan het woord is Iasu Kzoum. Hij herinnert zich nog goed de komst van de eerste evangelist naar zijn dorp. Zijn zwager, Djongo, was de eerste Tsara die christen werd.

 

ONGELOOF EN OMKEER

“In de tijd dat Djongo christen werd, was ik een harde man. Ik werkte hard, maar was ook vaak boos en ik dronk veel alcohol. Mijn zus was getrouwd met Djongo. Zij was zwanger. Ik geloofde dat haar iets ergs zou overkomen tijdens haar bevalling, omdat Djongo met zijn hele gezin christen was geworden. De toverdokter uit het dorp had dat ook voorspeld.”

 

“Als mijn zus sterft tijdens de bevalling, kom ik naar je huis om jou te doden”

 

“Ik zei tegen Djongo: ‘Als mijn zus sterft tijdens de bevalling, kom ik naar je huis om jou te doden.’ Op de dag van de bevalling hoorde ik schoten. Waren dat vreugdeschoten of schoten om haar dood mee aan te kondigen? Ik wilde het zelf zien en rende naar Djongo’s huis. Daar stond hij in de deuropening met de baby op zijn arm. Hij zei: ‘We hebben een baby, alles is goed!’ Ik geloofde nog steeds dat mijn zus en de baby de volgende dag zouden sterven… Maar toen dat moment ook voorbijging zonder dat er iets naars gebeurde, kon ik niet langer om Christus heen. Ik zei tegen Hem: ‘U bent de echte Redder.’ Ik knielde neer en vanaf die dag volgde ik Hem. Ik vertelde het aan iedereen in mijn dorp. Niet veel later waren we met een kleine groep gelovigen.”

 

VERLANGEN NAAR GOD

“Het Evangelie heeft ons leven veranderd, op veel verschillende manieren. Het aantal christenen is gegroeid. Ook kwamen we in contact met christelijke gemeenschappen uit naburige dorpen. Inmiddels zijn er veertien kerken in het gebied, waarvan er acht door Djongo zijn gesticht.”

 

“Inmiddels zijn er veertien kerken
in het gebied, waarvan er acht door Djongo zijn gesticht”

 

“We wilden graag meer leren en groeien in geloof, maar begrepen de Bijbel in het Amhaars, de officiële taal van Ethiopië, niet. We verlangden naar het Woord van God in onze eigen taal. Inmiddels zijn we gestart met de vertaling van het Nieuwe Testament. Daar zijn we erg dankbaar voor. Toen we gingen bedenken wie van ons het best de Bijbel zou kunnen vertalen, dachten we direct aan Djongo, de eerste christen van ons dorp. Alleen, hij kon niet lezen en schrijven… Daarom moesten we anderen aanstellen voor het Bijbelvertaalwerk.”

 

LEES- EN SCHRIJFONDERWIJS

“Doordat we startten met Bijbelvertaalwerk, beseften we ook hoe belangrijk het is om te kunnen lezen en schrijven. Hoe meer mensen leren lezen en schrijven, hoe meer mensen straks de vertaalde gedeelten zelf kunnen lezen en begrijpen. Daarom wordt er nu ook lees- en schrijfonderwijs gegeven. We vroegen de overheid of er een school mocht komen in ons dorp en dat mocht! Die school wordt nu gebouwd. Niet-gelovige mensen uit het dorp kwamen naar ons toe en zeiden: ‘We zien dat jullie weten hoe je contact kunt leggen met anderen. Willen jullie ons vertegenwoordigen richting de overheid?’ Op die manier werden de christenen in het dorp boodschappers voor de hele Tsara-gemeenschap.”

 

“Ik heb gezien dat
het Evangelie leven geeft”

 

“Ik ben God dankbaar dat Hij mij heeft gered en geroepen. Hoe anders zou mijn leven zijn gelopen als ik mijn zwager Djongo toen had gedood! Djongo is inmiddels overleden, maar wat hij begon, gaat door. Zijn zoon, de baby uit het verhaal, is intussen pastor geworden. En ikzelf? Ik coördineer het lees- en schrijfonderwijs en ben actief lid van de kerk. Ik voel zoveel liefde voor God. Ik heb gezien dat het Evangelie leven geeft, aan mensen individueel en aan onze hele gemeenschap.”

 

Steun het Bijbelvertaalwerk, zodat meer mensen het goede nieuws van Jezus horen in de taal van hun hart!

► Doneer nu


Jouw gebed maakt verschil!

  • Dank dat het Evangelie ook de meest afgelegen gebieden en groepen bereikt, zoals de Tsara in Ethiopië.
  • Bid voor de christenen in dit gebied, dat ze mogen volharden in het geloof en dat ze het Evangelie enthousiast blijven delen.
  • Bid voor het Bijbelvertaalwerk en het lees- en schrijfonderwijs onder de Tsara bevolking.

Gods Woord verandert mensen, overal ter wereld.

Daarom is het zó belangrijk dat iedereen een Bijbel krijgt in de taal van z’n hart. Samen kunnen we ervoor zorgen dat nóg meer mensen het goede nieuws van Jezus horen.
Doe je mee? Jouw gebed en gift zijn onmisbaar!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy