‘Zonder Mij kun
je niets doen’

Voor Obohou uit Benin was het duidelijk: voor een groep staan en hen vertellen over de Bijbel was niet aan hem besteed. Tot zijn voorganger hem uitdaagde om een Bijbelluistergroep te leiden. “Ik was eigenlijk heel bang dat ik het niet zou kunnen. Zou ik wel genoeg kennis hebben over de Bijbel om de vragen van mensen te beantwoorden?”

Alle leiders van de Bijbelluistergroepen kregen een training aangeboden om hen zelf te laten groeien in de kennis van de Bijbel. Obohou weet nog goed hoe gespannen hij die eerste trainingsdag was. Na een aantal trainingen merkte hij dat zijn kennis over de Bijbel zich verdiepte én dat hij zich zekerder begon te voelen.

DE JUISTE WOORDEN

“Op een dag bereidde ik een bijeenkomst voor. We zouden met elkaar nadenken over de woorden van Jezus in Johannes 15. Ik las de verzen door en opeens sprong er één vers uit! Jezus zegt daar: ‘Zonder Mij kun je niets doen’. In mij borrelde het gebed om leiding op: ‘Jezus, wilt U mij helpen deze groep te leiden?’.” Obohou ontdekte hoe relevant en persoonlijk de Woorden van Jezus Christus zijn.

ONTSPANNEN

Sinds dat moment heeft Obohou geen onzekerheid of angst meer. “Ik merk dat ik wijsheid krijg om de vragen van deelnemers te beantwoorden. Bovendien geniet ik er nu meer van om met anderen te luisteren naar de woorden van God.”

• • •

Obohou is een van de dertien mensen die Bijbelluistergroepen onder de Idaasha in Benin leiden. Een vertaalteam werkt aan de vertaling van het Oude Testament. Obohou en tientallen anderen helpen christenen om het al vertaalde Nieuwe Testament te lezen en toe te passen. Wil je bidden voor dit belangrijke werk?


Het Woord van God zet mensen in beweging. Mensen veranderen wanneer ze in de Bijbel ontdekken wie God is en wie zij zelf mogen zijn. En die verandering zien we ook op grote schaal. In kleine huisgemeenten in Azië, in afgelegen gebieden in Oceanië en in grote gemeenschappen in Afrika. Zodra Gods Woord beschikbaar is in de taal die mensen begrijpen, beginnen Zijn woorden mensenlevens te veranderen. Draag bij aan het Bijbelvertaalwerk!
→ Doneer nu

Doneer nu

Gods Woord zet mensen in beweging. Met jouw bijdrage zorgen we er samen voor dat nog meer mensen God leren kennen door
Zijn Woord in hun eigen taal. Steun het Bijbelvertaalwerk!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy