‘Ieder hoorde hen
in zijn eigen taal
spreken’

Handelingen 2:6

Bij de uitstorting van de heilige Geest hoorden duizenden mensen de discipelen spreken in hun eigen taal. Het verwonderde hen. Nog steeds veranderen er wereldwijd levens van mensen, doordat ze Gods Woord voor het eerst horen in hun eigen taal. Lees hun getuigenissen en verwonder je de krachtige werking van Gods Woord!

Geraakt door een vertaald Bijbelverhaal

Centraal-Afrikaanse Republiek − Amena had het moeilijk: “Mijn zoontje was ernstig ziek en niets hielp.” Ze bad tot haar goden, maar wat ze ook deed, het hielp allemaal niet. Hij werd steeds zieker. Totdat een van de weinige christenen uit het dorp haar een pas vertaald Bijbelgedeelte liet horen: een paar verzen uit Mattheüs 9 over de bloedvloeiende vrouw. Deze vrouw werd genezen, toen ze in geloof Jezus’ mantel aanraakte. Jezus draaide zich om en keek haar aan. Dat verhaal raakte Amena diep: “Jezus kijkt persoonlijk om naar een vrouw. Hij kijkt haar aan… Hij wil ook mij aankijken!” Amena heeft daarna nog vaak naar vertaalde Bijbelverhalen geluisterd. Ze is gaan bidden en gaat nu naar een kleine gemeente. Met de gezondheid van haar zoontje gaat het steeds beter. Amena: “Gods Woord geeft mij elke dag precies wat ik nodig heb.”

• • • •

Zichtbare zegen door regen

Kenia − Het was een belangrijk feest voor de Ilchamus-bevolking: het Nieuwe Testament kon eindelijk in gebruik worden genomen. Er waren grote uitdagingen geweest, zoals droogte en onveiligheid, maar na zestien jaar hard werken was het Nieuwe Testament klaar! Het had maanden niet geregend in hun gebied, maar toen het feest ten einde liep, viel er ineens ontzettend veel regen. Al snel werd duidelijk dat de regen alleen op de plek van het feest viel. Een van de bezoekers vertelt: “Het was een zichtbare zegen van God voor onze hele gemeenschap. We zijn ontzettend blij dat God ons ook zegent met de Bijbel in onze eigen taal!”

• • • •

 

Gods Woord brengt Licht

Papoea-Nieuw-Guinea − “Er is een deur opengegaan voor onze gemeenschap nu we onderwijs uit Gods Woord krijgen.” Aan het woord is Shadrach. Hij woont in het dorp Ofafina. Er was wel een Bijbel in zijn eigen taal, maar zijn dorpsgenoten en hij begrepen er niet veel van. Zij hadden veel vragen, want hoe moet je in de praktijk geloven? Doordat er nu Bijbelonderwijs wordt gegeven, gaat Gods Woord écht leven. Shadrach: “In mijn dorp zijn veel mensen buitengewoon gezegend door het onderwijs. Ik zag dat er Licht in de gemeenschap kwam. Nu verstaan wij Gods Woord écht.”

• • • •

 

Bijbelverhaal brengt grote verandering

Azië − Pratik doet niets liever dan de net vertaalde Bijbelverhalen vertellen in dorpen waar de mensen Gods Woord nog niet kennen. De nieuwe Bijbelverhalen die Pratik deelt, maken veel los. Zo komen Kashi en zijn vrouw Azra tot geloof, nadat zij de Bijbelverhalen horen in hun eigen taal. Azra: “Ik wilde graag mensen in nood helpen, maar mijn man was daar fel op tegen. We hadden veel ruzie over geld en waar we dit aan uitgeven.” Kashi bekent deemoedig dat hij de boosdoener is: “Ik was verslaafd aan alcohol. Daar ging het meeste geld aan op. We kwamen er niet uit, totdat Pratik een van de nieuwe Bijbelverhalen vertelde. Het ging over Ananias en Saffira.” Op dat moment spreekt God duidelijk tegen Kashi. “Toen realiseerde ik mij dat God alles weet. Ik wist op dat moment dat ik de waarheid moest gaan spreken.” Hij betuigt spijt aan Azra en zijn familie en stopt met het drinken van alcoholische drank. De mensen in zijn dorp zien en getuigen hoe hij veranderd is door Gods Woord!

• • • •

 

Steun het Bijbelvertaalwerk, zodat meer mensen het goede nieuws van Jezus horen in de taal van hun hart!

► Doneer nu


Bid je mee?

  • Dank dat God wereldwijd tot mensen spreekt. Dank dat we daar samen getuigen van mogen zijn.
  • Bid voor al die mensen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal.

Doneer nu

Het Bijbelvertaalwerk is hard nodig: het leidt mensen naar Jezus Christus. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Gods Woord beschikbaar komt in elke taal. Steun het Bijbelvertaalwerk!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy