Barduni’s droom
werd werkelijkheid

‘Die tekst gaf mij hoop’

Acht jaar is Barduni Tilahore nog maar als hij de kudde geiten van zijn oom gaat weiden. Zijn toekomst tussen de geiten staat vast, denkt hij. Maar een bijzondere ontmoeting verandert zijn leven.

 

Barduni woont in de kleine stad Boma bij de grens tussen Zuid-Soedan en Ethiopië. Tijdens het hoeden van de geiten denkt de pientere jongen veel na over vragen als: ‘Hoe is de wereld gemaakt?’ en ‘Hoe zijn mensen ontstaan?’

 

Diep geraakt

Niet veel later komen er zendelingen naar Boma. Een van hen ziet Barduni’s enorme honger naar kennis. Barduni vertelt: “Hij zorgde ervoor dat ik naar school kon gaan. Daar hoorde ik Bijbelverhalen. Ik wilde steeds meer leren over God, daarom ging ik ook naar de kerk. Tijdens de eerst kerkdienst die ik bezocht, hoorde ik de tekst:

‘Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven’ (Jeremia 29:11).

Die tekst raakte mij diep. Op dat moment wist ik: de grote Schepper heeft een plan met mijn leven, en ik gaf mijn hart aan Jezus.”

 

Hevige strijd

Barduni gaat elke week naar de kerk, maar één ding blijft hem verbazen: “Waarom wordt de kerkdienst toch niet in mijn eigen taal gehouden?” Hij denkt er veel over na. Het wekt een diep verlangen bij hem op naar een Bijbel in de taal van zijn hart. Dan verandert van de ene op de andere dag zijn leven: “In Boma ontstond er hevige strijd tussen verschillende bevolkingsgroepen. De zendelingen vluchtten en mijn school werd gesloten.” Een grote teleurstelling, maar Barduni geeft de hoop niet op.

 

Jarenlang bidden

Een halfjaar later komt er opnieuw een zendeling naar Boma. Barduni krijgt dankzij hem de kans om naar een middelbare school te gaan en een Bijbelschool te volgen. Hij vertelt: “Daarna vond ik direct een goede baan. Het was prachtig werk, maar ik bleef verlangen naar een Bijbel in mijn eigen taal. Jarenlang bad ik voor mogelijkheden. Op mijn 29e kwam ik in aanraking met Wycliffe Bijbelvertalers en konden we starten met het Bijbelvertaalwerk. Zó bijzonder!”

 

Toekomst en hoop

Het Bijbelvertaalwerk gaat helaas niet zonder slag of stoot. Korte tijd na elkaar sterven Barduni’s moeder, broer en vrouw. Hij loopt tuberculose op en vecht dagenlang voor zijn leven: “Op de momenten dat ik bij kennis was, hield ik mij vast aan de belofte uit Jeremia 29:11. Ik vertrouwde op Gods plan voor mijn leven.” Barduni herstelt en hervat, samen met zijn team, het Bijbelvertaalwerk: “Het is mijn gebed dat de Bijbel in de Suri-taal beschikbaar komt, zodat de mensen hier niet langer dwalen als schapen zonder Herder, maar Jezus leren kennen. En zo de toekomst en hoop krijgen, waar Jeremia lang geleden over schreef.”


Gebedspunten

  • Bid dat door het werk van Barduni velen uit zijn omgeving bereikt mogen worden met het evangelie.
  • Bid voor het vertaalwerk in de Suri-taal, zodat de Bijbel beschikbaar komt.
  • Bid om Gods zegen over het wereldwijde Bijbelvertaalwerk.

Gods Woord geeft mensen wereldwijd hoop.

Barduni leerde God kennen door Zijn Woord. Nu vertaalt hij de Bijbel in zijn eigen taal. Samen kunnen we meer mensen als Barduni in aanraking brengen met Gods Woord. Steun het Bijbelvertaalwerk en maak het mogelijk!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy