Sjaak en Jacqueline van Kleef

Werkzaam in Nederland

Na twee jaar werken op het kantoor in Driebergen zijn wij zijn begonnen als vertalers in Papoea-Nieuw-Guinea. Onze kinderen Laurens (1979), Aline (1982) en Ewout (1986) zijn in dat land opgegroeid. Uiteindelijk zijn we in PNG in een leidinggevende functie terecht gekomen en hebben we ons gespecialiseerd in team building.

Na onze terugkeer in Nederland hebben we eerst 7 jaar op kantoor gewerkt en nu werken we voor SIL EurAsia (partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers) waar we als HR trainers/consulenten actief zijn, o.a. in teamcoaching en het toerusten van teamleiders. We doen dit werk al heel lang en willen niet doen wat wij langzamerhand denken dat het beste is, maar ons door de Heer laten leiden!

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:5-6

Taak

Teamcoaching en het persoonlijke coachen van teamleden en teamleiders

Meer informatie

Wij helpen het team te ontdekken wat hun zwakste kant is en daar werken we dan met hen aan. We zijn gecertificeerd in MBTI© voor persoonlijkheidsonderzoek en TKI© voor het omgaan met meningsverschillen en conflicten.

In zijn boek De 5 frustraties van teamwork© beschrijft Patrick Lencioni de vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen en die de samenwerking saboteren. Uiteindelijk komt hij daarbij uit op de vijf aspecten waaraan een gezond team moet voldoen:
1. Vertrouwen: Men voelt zich veilig en durft zich kwetsbaar op te stellen.
2. Conflicten: Men gaat openlijk de strijd aan over ideeën.
3. Betrokkenheid: Men steunt besluiten en actieplannen.
4. Verantwoordelijkheid: Men spreekt elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten.
5. Resultaten: Men concentreert zich op het bereiken van de teamdoelen en is niet uit op eigen belang.

Help Sjaak en Jacqueline van Kleef in Nederland

Uitzendende gemeente
Traject24 in Driebergen

Rekeningnummer
NL18 RABO 0146 0371 11
t.n.v. Wycliffe Comitė Van Kleef