Peter & Wiljo Bachet

Werkzaam in Nederland

In 1989 zijn wij vertrokken naar PNG en hebben daar tot 2007 gewoond. Wij hebben 4 volwassen kinderen en inmiddels 8 kleinkinderen.
In 1990 zijn wij gestart met het Vitu-vertaalproject. (Vitu: vulkanisch eiland in PNG met 7000 inwoners) Er is gewerkt aan schoolboeken, informatieboekjes over de gezondheidszorg, een grammaticaboek, een woordenboek, leesklassen en de vertaling van het Nieuwe Testament in de Vitu-taal. Het Vitu NT gaat binnenkort naar de drukker (september 2019).
Wiljo heeft naast haar aandeel bij het vertaalproject ook als huisarts in Ukarumpa (PNG) gewerkt.
Sinds 2007 werkt Peter vanuit Nederland aan de vertaling via email met onze co-vertaler Werner en gaat 1 of 2 maal per jaar naar PNG om persoonlijk met hem te werken. Wij hebben in de loop der jaren Werner goed kunnen trainen in gebruik van computer, printer en gebruik van email via de radio. Ook kan hij zelfstandig geluidsopnames van het Witu NT opnemen.

Taak

Peter: Bijbelvertaalwerk, vertaalconsulent, alfabetisering, project facilitator
Wiljo: Bijbelvertaalwerk, alfabetisering, medisch ondersteuningswerk

Meer informatie

Het Vitu-vertaalproject is in 1990 gestart. De Vitu-taal wordt door ongeveer 7.000 mensen gesproken. In de afgelopen jaren is gewerkt aan schoolboeken, informatieboekjes over de gezondheidszorg, een grammaticaboek, een woordenboek en de vertaling van het Nieuwe Testament in de Vitu-taal. Het Vitu-woordenboek en het Vitu NT zijn vrijwel afgerond.

Help Peter & Wiljo Bachet in Nederland

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente Alphen a/d Rijn

Rekeningnummer
NL15 RABO 0145 7695 42
t.n.v. Wycliffe Comité Bachet