Jason en Erin Niemeijer

Werkzaam in Zuidoost-Azië

We werken sinds 2006 in Zuidoost Azië met lokale partner organisaties van Wycliffe om het Bijbelvertaalwerk daar te ondersteunen. Jason heeft binnen de vliegorganisatie verschillende rollen gehad, van Finance Manager, hoofdinspecteur, tot leidinggevende in het onderhoudsteam. In het afgelopen jaar heeft Jason een lokale monteur geholpen om de leiding over te nemen van het onderhoudsteam. Erin is betrokken met het bevorderen van Bijbelgebruik, oftewel: Scripture Engagement. Voor dit doeleinde gebruikt zij Ethno Arts om de lokale bevolking aan te sporen om de waarheden van de Bijbel in hun eigen taal toe te passen in hun uitingen van kunst. We hebben mogen zien hoe dit tot veel enthousiasme heeft geleid over Gods Woord. Wij hebben drie mooie dochters van de Heere gekregen. Delia (2005), Allegra (2007) en Xiona (2011).

Taak

Jason: Vliegtuigmonteur
Erin: Ethnomusicologe

Meer informatie

De familie Niemeijer heeft aardig wat uitdagingen meegemaakt in de afgelopen twee jaar, o.a. een overstroming, politieke onrust en een vroegtijdig verlof vanwege COVID19. Verzen die hen erg tot steun zijn geweest staan in Jesaja 54:10: “De bergen kunnen instorten en de heuvels kunnen wankelen, maar mijn liefde voor jou zal niet ophouden.”

Help Jason en Erin Niemeijer in Zuidoost-Azië

Uitzendende gemeente
Baptisten Gemeente

Rekeningnummer
NL75 RABO 0378 3052 04
t.n.v. Wycliffe Com. Niemeijer