Janet van Middendorp

Werkzaam in Nederland

Janet is alfabetiseringsadviseur in een onderwijsprogramma in Ethiopië. Haar taak bestaat uit het begeleiden van taalteams om lesmaterialen te ontwikkelen in de moedertaal. In Ethiopië worden ongeveer 85 verschillende talen gesproken. Onderzoek heeft uitgewezen dat als kinderen eerst les krijgen in de taal die thuis gesproken wordt (de moedertaal), dat een goede basis vormt voor vervolgonderwijs. In samenwerking met de regering wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van o.a. taal-, lees- en woordenboeken. Daarnaast worden leerkrachten getraind om les te kunnen geven, gebruik makend van de nieuwe boeken. Janet heeft voor de Benc Maji zone ook meegewerkt aan de ontwikkeling van een kleuterprogramma in 6 talen om een goede basis te leggen voor het onderwijs.

Taak

Alfabetiseringswerk

Meer informatie

Neem een kijkje in de klas:

Of bekijk een impressie van de training moedertaal voor Gwama, Komo en Mao leerkrachten.

Help Janet van Middendorp in Nederland

Uitzendende gemeente
Protestantse Kerk Nederland

Rekeningnummer
NL44 RABO 0145 2886 76
t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers Middendorp