Jaap en Morina Feenstra

Werkzaam in Maleisië

Jaap is op Friese bodem geboren en Morina komt oorspronkelijk uit Maleisië. Ze ontmoetten elkaar in Engeland, trouwden in Nederland (1980) en vertrokken eind 1984 naar Canada. Daar werkten ze zo’n 25 jaar onder de Tlicho (Dogrib) in het subarctische noorden—in taalkundigwerk en vertaalwerk. Sinds 2008 zijn ze betrokken bij het werk in Azië en wonen (sinds 2011) in de geboorteplaats van Morina—Kuching op het eiland Borneo.

Sommige voorvaders van Morina waren koppensnellers. En Jaap heeft genen van Grutte Pier, de vrijheidsstrijder van de Friezen (15de/16de eeuw). Maar ze zijn ondanks dat gelukkig getrouwd ;-). Ze hebben vier volwassen kinderen die allemaal in Canada wonen.

Taak

Jaap: Gebiedsdirecteur (eilandengebied van Azië)
Morina: Begeleider meertalig onderwijs/medewerker personeelszaken

Gebedspunten

  • Bid voor wijsheid in de begeleiding van het vele werk.
  • Bid voor bescherming tijdens alle reizen.
  • Bid dat Jaap & Morina tot bemoediging mogen zijn voor collega’s en lokale leiders of andere betrokkenen in het diverse werk.

Help Jaap en Morina Feenstra in Maleisië

Uitzendende gemeente
Protestantse Kerk Nederland

Rekeningnummer
NL68 RABO 0145 8753 85
t.n.v. Wycliffe Comité Feenstra