Hillebrand en Jorunn Dijkstra

Werkzaam in Senegal

Wij zijn Hillebrand en Jorunn, respectievelijk Nederlander en Noorse. Wij leerden elkaar kennen in 1987 op een Wycliffe cursus. Jorunn werkte al een paar jaar als zendelinge in Senegal. Zij was op de cursus om alfabetiseringswerk te leren. Ik had een roeping voor Bijbelvertaalwerk. Wij werden één en gingen aan de slag met Bijbelvertalen in Senegal, in het Saafi-Saafi. We werkten ook nog voor de Noorse zending en gebruikten onder andere daardoor heel wat jaren om de taal te leren en te analyseren.

Na tien jaar huwelijk, werd onze zoon Johannes geboren. Onze Saafi vrienden stelden voor dat we hem “lang onderweg” moesten noemen, maar dat is er niet van gekomen. Sinds 2007 zijn we serieus aan het vertalen en sinds 2016 is er een groeiende belangstelling voor de gepubliceerde bijbeldelen, maar nog maar heel weinig Saafi hebben Jezus willen aannemen. Wij wachten en bidden!

Taak

Bijbelvertaalwerk / meertalig onderwijs

Gebedspunten

  • Bid dat het vertaalwerk op een vlotte manier mag doorgaan, zonder verlies van de kwaliteit.
  • Bid voor interesse vanuit de Saafi voor de Bijbelgedeelten die al af zijn.
  • Bid voor de lokale kerken en jong-gelovige onder de Saafi. Bid ook voor de meerderheid die Jezus nog niet kent.
  • Bid voor de productei van de Jezus-film in het Saafi.
  • Bid voor het werk van Jorunn, dat zij mag bijdragen aan een betere start op scholen voor veel kinderen in Senegal.
  • Bid dat de kinderen in Senagal hun kennis van de geschreven vorm van hun eigen taal zullen gebruiken om de Bijbel te lezen.

Help Hillebrand en Jorunn Dijkstra in Senegal

Uitzendende gemeente
Eiken, Noorwegen

Rekeningnummer
NL21 RABO 0145 8751 64
t.n.v. Wycliffe Comité Dijkstra