Gert (en Alie) de Wit

Werkzaam in D.R. Congo

De voornaamste taken zijn taalkundige consultancy voor het Lika-project (controle alfabetiseringsmateriaal op spelling), voor het Boa Alfabet-project (veldwerk en analyse t.b.v. een alfabet, een woordenboekje en een spellingsgids) en mentoraat van een Congolese taalkundige.

Taak

Taalkundig werk

Gebedspunten

  • CITBA, het centrum voor Bijbelvertaalwerk van de kerken in Oost-Congo, brengt de vertaalteams bij elkaar in Isiro. Hierdoor hoopt het CITBA beter gebruik te kunnen maken van de schaarse middelen, met name vertaalconsulenten, taalkundigen en technische ondersteuning. Wycliffe kampt in Oost-Congo al jaren met een groot personeelstekort.

Help Gert (en Alie) de Wit in D.R. Congo

Uitzendende gemeente
Protestantse Kerk Nederland i.s.m. GZB

Rekeningnummer
NL68 RABO 0146 0372 78
t.n.v. Wycliffe Comité Lika-project, Voorthuizen