Familie in Waterstad

Werkzaam in Centraal-Azië

Het team in Waterstad houdt zich bezig met zowel alfabetiseringswerk als vertaling van Gods woord. Deze twee onderdelen van hun werk ondersteunen en versterken elkaar. De vorm waarin dit werk plaatsvindt is aan verandering onderhevig. Nog steeds worden er boekjes en brochures gedrukt, maar ook wordt er meer en meer met digitale media gedaan. Zo is het team actief op Facebook en Instagram, zijn er diverse apps geproduceerd, en worden er video’s op bijvoorbeeld YouTube gepubliceerd.

Taak

Alfabetiseringswerk en vertaalwerk

Help Familie in Waterstad in Centraal-Azië

Uitzendende gemeente
Christengemeente Berea Ermelo

Rekeningnummer
NL25 RABO 0159 1391 63
t.n.v. Wycliffe Comité Fam. in Waterstad