Erik en Evelyn

Werkzaam in Zuidoost-Azië

Ons gezin bestaat uit Erik, Evelyn, Mari Jane, Noa, Lotte en Vera. Wij zijn uitgezonden door de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Alblasserdam-Nieuw Lekkerland. De roots van Erik liggen in Groningen en die van Evelyn in Twente. Sinds 2016 wonen en werken we in Zuidoost-Azië. Ons team werkt met 27 taalgroepen en de nadruk van Eriks werk ligt op het managen van de Literacy- en Scripture Engagement-werkzaamheden. Evelyn is als School Nurse vrijwilliger op de school van de kinderen.

Taak

Language Program Manager

Gebedspunten

  • Bid voor vrede en veiligheid in het gebied waarin we werken
  • Bid voor voldoende financiën om het werk voort te zetten
  • Bid voor een goede band met het thuisfront

Meer informatie

Ons werkgebied is een lappendeken van talen en minderheden en wordt gekenmerkt door burgeroorlogen, drugsproductie en -smokkel, en een boeddhistische meerderheid. Ondanks al deze dingen zien we de kerk bloeien enzien we verlangen naar Bijbels en Bijbels onderwijs in de moedertaal. Een mooie, maar soms moeilijke taak, maar we weten ons bijgestaan door onze machtige Vader die Zijn kerk bijeenroept en opbouwt.

Voor inloggegevens van onze website, stuur ons een mail.

Help Erik en Evelyn in Zuidoost-Azië

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Alblasserdam

Rekeningnummer
NL62 RABO 0300 0939 50
t.n.v. Wycliffe-comité Erik en Evelyn