Erik en Cristy

Werkzaam in Brazilië

Cristy is in Brazilië opgegroeid, haar ouders werkten aan een bijbelvertaling en gaven lees- en schrijfonderwijs aan een taalgroep. Na de "PABO" in de VS, gaf Cristy jarenlang les aan missionary kids in Brazilië. Gedurende die tijd hebben we elkaar in Brazilië ontmoet en zijn daar getrouwd. Benjamin en Daniël zijn in Brazilië geboren. Benjamin heeft een groeistoornis. Na 14 jaar in Brazilië, werken Cristy & Erik op JAARS o.a. in de ICC course voor nieuwe leden.

Taak

Erik en Cristy werken allebei in de Intercultural communications course (ICC) voor nieuwe leden.

Meer informatie

Misschien denk je, wat is ICC? De Intercultural Communications Course bevat onder andere:
– Spirituele vitaliteit
– Interpersoonlijke relatievaardigheden in multiculturele en multigenerationele teams
– Emotionele veerkracht
– Basisvaardigheden voor taalverwerking
– Culturele wereldbeeldkennis
– Partnership development: contact met achterban

Meer informatie over JAARS: https://www.jaars.org/icc

Help Erik en Cristy in Brazilië

Uitzendende gemeente
Evangelie Gemeente

Rekeningnummer
NL55 RABO 0378 3060 49
t.n.v. Wycliffe Comité Van O.