Dick en Margreet Kroneman

Werkzaam in Zuidoost-Azië

Taak

Dick werkt als vertaalcoördinator via SIL Internationaal en doceert aan twee hogescholen in Indonesië. Dick en Margreet zijn beide vertaalconsulent voor de Una-taal en andere talen in Zuid-Oost Azië. Ze ondersteunen de lokale kerken in het taalgebied.

Gebedspunten

  • Wijsheid en kracht in onze leidinggevende taken in het vertaalwerk.
  • Wijsheid en volharding voor de vertalers met wie we samenwerken
  • Juiste prioriteiten voor onze diverse verantwoordelijkheden in verschillende delen van de wereld.
  • Wijsheid met betrekking tot de verbreiding en het gebruik van de vertaalde Bijbel in het binnenland en onder jongeren in de steden.
  • De lokale kerken in ons gebied, in het bijzonder de derde generatie christenen in de steden.

Meer informatie

Het Nieuwe Testament in de Una-taal is in 2007 in gebruik genomen. De Una bevolking woont voor een groot deel nog in het binnenland. Een groeiend deel van de bevolking woont ook in de verschillende (binnenland)steden. Sinds 2007 zijn twee moedertaalvertalers bezig met de vertaling van het Oude Testament. Ongeveer 60% van het Oude Testament is klaar in proefvertaling en het merendeel daarvan is al gecontroleerd met de bevolking. Bijna de helft van het Oude Testament is door Dick en Margreet als vertaalconsulenten gecontroleerd.

Help Dick en Margreet Kroneman in Zuidoost-Azië

Rekeningnummer
NL44 RABO 0145 2886 76
t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers Kroneman