Darryl en Irene Kernick

Werkzaam in Australië

Na 25 jaar van heel veel reizen samen voor (Wycliffe International) Wycliffe Global Alliance, met best veel verantwoording, werd het tijd om wat rustiger aan te doen. Dit ook gezien Darryl al ver boven de pensioen leeftijd is. Vandaar onze deeltijd taken voor Wycliffe/ SIL. Dat geeft ruimte om eindelijk meer betrokken te zijn bij onze plaatselijke kerk waar Darryl nu oudste is en vaak preekt. Irene probeert daarnaast 2x per jaar naar Nederland te komen om te helpen met de zorg van haar hoogbejaarde ouders die in Harderwijk wonen. Dat geeft gelijk ook weer kansen voor contacten binnen onze zendende gemeente in Ede.

Taak

Werkzaam voor Wycliffe Australië: diverse projecten.
Regelmatige taken voor de Wycliffe Global Alliance en SIL International

Gebedspunten

  • Bid om Gods wijsheid en leiding om deze rollen zo goed mogelijk te vervullen.
  • Bid voor Gods genade in deze periode van het leven van de hoogbejaarde ouders van Irene die in Harderwijk in een woonzorgcentrum verzorgd worden.

Help Darryl en Irene Kernick in Australië

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente ‘Op Doortocht’ Ede

Rekeningnummer
NL25 RABO 0145 9679 21
t.n.v. Wycliffe Comité Kernick