Bep Langhout

Werkzaam in Kameroen

Sinds 2011 werk ik in een Bijbelvertaalproject in zes aan elkaar verwante talen in Misajé, Kameroen. Aanvankelijk deed ik toononderzoek in een van de zes talen, in 2013 werd ik coordinator voor het taalkundige werk in het cluster. Sinds juni 2018 ben ik in verband met onrust in de Engelstalige regio (waar het project zich bevindt) en gezondheidsredenen op afstand bij dit project betrokken.

Het Misaje-cluster is een groep van zes aan elkaar verwante talen, waarin taalontwikkeling, alfabetisering en Bijbelvertaalwerk gedaan wordt. Taalonderzoek helpt een goede basis te geven, zowel voor de spelling als voor het vertaalwerk. Bep coördineert de taalkundig werkers en het nodige taalonderzoek. In 2015 en 2016 werden er in alle zes talen workshops gehouden voor het maken van woordenboeken. Daarnaast wordt er gewerkt aan spellingsregels, onderzoek van verhaalsopbouw voor betere Bijbelvertaling, en beschrijving van de grammatica.

Taak

Taalonderzoek, taalwetenschappelijk coördinator

Gebedspunten

  • Het is de planning dat in 2021 het NT in alle zes Misajé-talen afgerond wordt. De laatste stap gebeurt in de hoofdstad Yaoundé.
  • Dank voor de continue voortgang, zij het onder moeilijke omstandigheden.
  • Dank dat de Bijbel App voor het NT al gevuld is met wat er vertaald is, en dat deze ook gedownload wordt.
  • Dat dat er op afstand lees- en schrijfonderwijs gegeven kan worden (via WhatsApp).
  • Bid voor de laatste spellingswijzigingen, dat ze ook goed doorgevoerd worden in het NT.
  • Bid voor bescherming voor vertalers en stafmedewerkers en hun gezinnen. Door het gewapende conflict in de regio is het gevaarlijk van en naar Yaoundé te reizen.
  • Bid voor het afronden van de spellingswijzers en het alfabetiseringsmateriaal in alle zes talen, zodat alles straks is aangepast aan de nieuwe spelling.
  • Bid voor het vertalen van het Bijbelboek Ruth, dat zal beginnen zodra het NT gezet is. (Ook het boek Jona is vertaald.)
  • Bid voor de situatie in het engelstalige deel van Kameroen, dat er weer vrede zal komen. Bid dat de scholen in het engelstalige deel weer open kunnen gaan. Op een enkele school na zijn die al meer dan drie jaar gesloten. Scholen die wel geopend zijn, zijn vaak het doelwit van aanvallen.
  • Bid voor Bep, voor duidelijkheid wat ze hierna zal gaan doen.

Help Bep Langhout in Kameroen

Uitzendende gemeente
Evangelische Gemeente Enschede

Rekeningnummer
NL47 RABO 0119 6243 62
t.n.v. Wycliffe Comité Langhout, Enschede