video afspelen

Klik op de titel of de '+' om de opdracht te openen.

1 • Lezen: Psalm 8

Ga aan de slag met je Bijbel. Zet je timer op twintig minuten en zet je wifi uit. Lees Psalm 8 door. Lees hem daarna nog een keer en omcirkel of noteer de kernwoorden.

2 • Hoe lees jij de Bijbel?

Denk eens na over de manier waarop jij voor jezelf gewend bent om de Bijbel te lezen (bijv. vluchtig, bestuderend, gedetailleerd, vers voor vers?). Als je wilt, kun je dat opschrijven.“U kunt de Bijbel onophoudelijk lezen en er toch nooit iets uit leren, wanneer niet de Heilige Geest uw verstand verlicht. Doet Hij dit, dan schitteren de woorden als sterren, dan schijnt het boek gouden bladeren te hebben, en blinkt iedere letter als een diamant.”
— Charles Haddon Spurgeon

3 • Gebed

Eindig met een gebed. Leg je geloofsleven en verlangens aan Jezus’ voeten. Hij kent jou en Hij ziet jou. Waarin zou jij graag willen groeien? Welke rol heeft Gods Woord hierin? Je kunt het gebed uitschrijven.

Gods woord doorgeven

God is altijd dichtbij. Hij komt onder meer tot jou door Zijn Woord. Jij kunt daarin ook wat betekenen voor de mensen om je heen. Kies twee mensen in je omgeving die je deze week een berichtje/appje of kaartje stuurt. Laat Gods Woord spreken, bijvoorbeeld door een Bijbelgedeelte mee te sturen.