video afspelen

Klik op de titel of de '+' om de opdracht te openen.

1 • Drie redenen om je Bijbel te lezen

Jacques noemt in zijn overdenking drie redenen om met de Bijbel aan de slag te gaan. Hij geeft veel informatie en deelt inspirerende dingen. Schrijf deze redenen op en maak aantekeningen per reden.

2 • Barrières die je verhinderen

Welke barrières of redenen zijn er voor jou om de Bijbel niet te openen? Bedenk hoe je deze barrières uit de weg kunt ruimen.

Luistertip: 'Wees mijn verlangen' (Opwekking 520).

3 • Beloftes vanuit Gods Woord

Er staan veel beloftes in de Bijbel, zowel voor ons leven nu als voor het eeuwige leven. Jacques noemt een voorbeeld van een belofte voor het leven nu: ‘Roep Mij aan in de dag van de benauwdheid en Ik zal je eruit helpen.’

Zoek in je Bijbel naar nog een belofte voor het leven nu en een belofte voor het eeuwige leven (die aansluiten op jouw situatie).